HomeVề Chúng TôiĐịa Điểm

Chúng tôi không ngừng mở rộng. Với châm ngôn "Kết nối tình thương - Về với quê hương", chúng tôi hi vọng ngày càng kết nối được nhiều nơi trên toàn nước Mỹ.
https://vietshipping.us/wp-content/uploads/2019/04/slider2.jpg

Văn Phòng Chính

11210 Bellaire Blvd STE 143, Houston, TX 77072
(832) 903 8888
Thứ 2-6: 9AM–7PM
Thứ 7, Chủ Nhật: 9AM–5PM
contact@vietshipping.us
https://vietshipping.us/wp-content/uploads/2019/04/s45.jpg

South 45 – Houston

Vùng đông đảo đồng bào Việt Nam thời kì đầu ở Houston
10708 Kingspoint Rd, Houston, TX 77075
(832) 903-8888
Thứ 2-6: 9AM–7PM
Thứ 7, Chủ Nhật: 9AM–5PM
contact@vietshipping.us
https://vietshipping.us/wp-content/uploads/2019/04/hk3.jpg

Northwest – Khu HongKong3

Trong khu chợ lớn nhất vùng Northwest Houston
13480 Veterans Memorial Dr, Ste. E2, Houston TX 77014
(832) 903-8888
Thứ 2-6: 9AM–7PM
Thứ 7, Chủ Nhật: 9AM–5PM
contact@vietshipping.us
https://vietshipping.us/wp-content/uploads/2019/04/slider7.jpg

Philadelphia, PA

Một trong những khu lớn nhất thành phố Philadelphia
2600 Benjamin Franklin Pkwy, Philadelphia, PA 19130
(832) 903-8888
Thứ 2-6: 9AM–7PM
Thứ 7, Chủ Nhật: 9AM–5PM
contact@vietshipping.us
https://vietshipping.us/wp-content/uploads/2019/04/dtf.jpg

MIỄN THUẾPortland, OR

Tiểu bang miễn thuế, sẽ tiện cho quý khách mua hàng online
2850 SE 82nd Ave, Portland, OR 97266
(832) 903-8888
Thứ 2-6: 9AM–7PM
Thứ 7, Chủ Nhật: 9AM–5PM
contact@vietshipping.us
https://vietshipping.us/wp-content/uploads/2019/04/slider2.jpg

Văn Phòng Chính

11210 Bellaire Blvd STE 143, Houston, TX 77072
(832) 903 8888
Thứ 2-6: 9AM–7PM
Thứ 7, Chủ Nhật: 9AM–5PM
contact@vietshipping.us
https://vietshipping.us/wp-content/uploads/2019/04/s45.jpg

South 45 – Houston

Vùng đông đảo đồng bào Việt Nam thời kì đầu ở Houston
10708 Kingspoint Rd, Houston, TX 77075
(832) 903-8888
Thứ 2-6: 9AM–7PM
Thứ 7, Chủ Nhật: 9AM–5PM
contact@vietshipping.us
https://vietshipping.us/wp-content/uploads/2019/04/hk3.jpg

Northwest – Khu HongKong3

Trong khu chợ lớn nhất vùng Northwest Houston
13480 Veterans Memorial Dr, Ste. E2, Houston TX 77014
(832) 903-8888
Thứ 2-6: 9AM–7PM
Thứ 7, Chủ Nhật: 9AM–5PM
contact@vietshipping.us
https://vietshipping.us/wp-content/uploads/2019/04/slider7.jpg

Philadelphia, PA

Một trong những khu lớn nhất thành phố Philadelphia
2600 Benjamin Franklin Pkwy, Philadelphia, PA 19130
(832) 903-8888
Thứ 2-6: 9AM–7PM
Thứ 7, Chủ Nhật: 9AM–5PM
contact@vietshipping.us
https://vietshipping.us/wp-content/uploads/2019/04/dtf.jpg

MIỄN THUẾPortland, OR

Tiểu bang miễn thuế, sẽ tiện cho quý khách mua hàng online
2850 SE 82nd Ave, Portland, OR 97266
(832) 903-8888
Thứ 2-6: 9AM–7PM
Thứ 7, Chủ Nhật: 9AM–5PM
contact@vietshipping.us