Tản MạnNgày Memorial Day-ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong

May 25, 2020by VietShipping

Hôm nay, ngày thứ hai cuối cùng trong tháng 5, là ngày Memorial Day, dịch ra tiếng Việt là ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Đây là ngày lễ tưởng niệm những quân nhân Hoa Kỳ đã tử nạn trong quân ngũ.

Mỗi năm tới dịp này, lái xe trên đường qua những ngôi nhà cờ Mỹ bay phấp phới, tôi đều nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, để tri ân công lao và sự hi sinh to lớn của họ. Nhờ họ, chúng ta mới được sống ở một đất nước dân chủ và tự do tuyệt vời như thế này.

VietShipping mong mọi người có một ngày nghỉ thật ý nghĩa!