HomeLiên Hệ

Để liên hệ VietShipping, xin quý khách điền vào form dưới đây, gọi điện thoại, hay liên hệ fanpage.

Gửi thắc mắc

Xin cho chúng tôi biết yêu cầu, góp ý, hay câu hỏi của quý khách.

VĂN PHÒNG

Quý khách có thể gọi cho các chi nhánh của VietShipping bất cứ khi nào.

Để liên hệ VietShipping ở Houston, xin gọi số:

☎️Hotline: (832) 926 8888

————–

Để liên hệ về Fedex, dịch vụ gửi hàng từ xa, xin gọi số:

☎️Hotline: (833) GUIHANG – (833) 484-4264

————–
Để liên hệ VietShipping ở Chicago, xin gọi số:
☎️Hotline: (872) 222 8778
————–
Để liên hệ VietShipping ở Philadelphia, xin gọi số:
☎️Hotline: (215) 821 3043