vs48vs48

Pha sữa ensure đúng cách sẽ giữ lại được toàn bộ dinh dưỡng trong sữa