vs06vs06

Lượng hàng siêu khủng trong ngày đầu khai trương