vs54vs54

Hóa ra, hiệu quả của vắc-xin COVID-19 bỗng tăng vọt là do một sai sót. Ảnh: Hans Pennink/ AP.