Tản MạnTHI QUỐC TỊCH MỸ: USCIS TĂNG TỪ 100 LÊN 128 CÂU HỎI

November 19, 2020by VietShipping

Sở Di Trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) hôm 13/11/2020 thông báo sẽ bắt đầu sử bộ đề mới cho kỳ thi quốc tịch kể từ ngày 01/12/2020.

Theo đó, USCIS sẽ tăng ngân hàng câu hỏi thi quốc tịch từ 100 lên 128 câu hỏi. Số lượng câu hỏi cho kỳ thi sẽ tăng từ 10 câu lên 20 câu, và bắt buộc trả lời đúng 12 câu, thay vì chỉ cần 6 câu trả lời đúng theo quy định trước đây. Điểm kiểm tra bắt buộc phải đạt là 60% sẽ không thay đổi so với trước.

Cứ mỗi 2 năm, USCIS sẽ điều chỉnh lại bài thi quốc tịch để bảo đảm các câu hỏi sẽ kiểm tra được kiến thức của các thí sinh về chính phủ và lịch sử Hoa Kỳ.

Những người nộp đơn thi quốc tịch từ ngày 01/12/2020 sẽ dùng bộ đề mới. Những người đã ghi danh trước ngày 01/12/2020 sẽ dùng bộ đề cũ của năm 2008.

Ông Joseph Edlow, Phó giám đốc USCIS cho biết: “Từ năm 2018, USCIS đã tập trung hết sức để sửa lại đề thi quốc tịch, lấy ý kiến từ nhiều chuyên gia để bảo đảm quá trình nhập tịch được minh bạch và công bằng. Bởi vì việc nhập tịch sẽ giúp những người nhập cư có quyền lợi như những công dân sinh ra tại Hoa Kỳ, nên đề thi quốc tịch rất quan trọng đối với chúng tôi.”

Bộ đề thi mới sẽ có nhiều câu hỏi về hiểu biết của người thi về lịch sử và bổn phận của  một công dân Hoa Kỳ. Tuy có thay đổi về các câu hỏi, nhưng người thi vẫn phải lấy được điểm 60%, tức là cần trả lời đúng 12 câu hỏi trong tổng cộng 20 câu.

USCIS vận tiếp tục áp dụng các quy định đặc biệt cho người từ 65 tuổi trở lên, hay những thường trú nhân ít nhất 20 năm. Họ chỉ cần trải qua 10 câu hỏi, và trả lời đúng 6 câu.

Sở Di Trú Mỹ cho biết những người muốn thi quốc tịch có thể tìm các chủ đề được hỏi trong bộ đề và các sách luyện thi theo link www.uscis.gov/citizenship.

 (Nguồn: USCIS)