Thông BáoVietShipping thông báo chương trình Hỗ Trợ đồng-bào lũ-lụt tại miền Trung

October 16, 2020by VietShipping
Thân chào quý đồng-hương,
Ở bài post trước, Việt tôi có nhắc về miền Trung thân-yêu, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Hỡi ôi, “Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi khiến đau thương thấm tràn…”
Mưa lũ miền trung – Lũ -chồng -lũ

       

Sau bài post đó, tôi nhận thấy có rất nhiều đồng-hương mình ra tiệm gửi tiền về để hỗ trợ miền Trung. Có người gửi về cho người nhà, có người gửi về ủng-hộ các tổ chức từ thiện. Tôi rất cảm động vì tình-cảm chân-thành đó của quý đồng-hương. VietShipping chúng tôi tuy không giàu có, nhiều nhặn gì, nhưng cũng muốn đóng góp một phần để hỗ-trợ đồng-bào ở các tỉnh miền Trung đang trong cảnh màn-trời chiếu-đất, khó khăn chồng chất khó khăn.
Trong tháng 10/2020 này, VietShipping xin hỗ-trợ hoàn toàn phí gửi tiền về các tỉnh miền Trung. Quý đồng-hương đơn giản chỉ cần ghé các chi nhánh của VietShipping tại:
🏬 Houston – VietShipping tại Bellaire: 11210 Bellaire Blvd, Ste 143, Houston, TX 77072
🏬 Houston – VietShipping tại South 45: 10708 Kingspoint Rd, Houston, TX 77075
🏬 Houston – VietShipping vùng North West: 13480 Veterans Memorial Dr, Ste E2, Houston, TX 77014 (trong khu chợ HongKong3)
🏬 Chicago – VietShipping Chicago: 1611 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60640
Toàn thể công ty VietShipping cam kết sẽ làm hết khả năng để số tiền chứa đựng tình thân, tình nhân-ái của quý đồng-hương được gửi tới thân-nhân, đồng-bào tại các tỉnh miền Trung một cách nhanh chóng và vẹn toàn nhất.
Houston, ngày 16 tháng 10 năm 2020,
Việt.